Menu

Հաշվետվություն

Նախահաշիվ 2017

նախահաշիվ եկամուտներ 2017

Ֆինանսական հաշվետվություն մարտ 2019

Ֆինանսական հաշվետվություն հունիս 2019

Ֆինանսական հաշվետվություն սեպտեմբեր 2019

Նախահաշիվ 2019

Ֆինանսական հաշվետվություն դեկտեմբեր 2019

Հաստիքային ցուցակ 2020 մարտ

Հաստիքային ցուցակ 2020 հոկտեմբեր

նախահաշիվ 2020 ապրիլ

նախահաշիվ 2020 դեկտեմբեր

Ֆինանսական հաշվետվություն մարտ 2020

Ֆինանսական հաշվետվություն հունիս 2020

Ֆինանսական հաշվետվություն սեպտեմբեր 2020

Ֆինանսական հաշվետվություն դեկտեմբեր 2020

Հաստիքացուցակ 2021 մարտ

Հաստիքային ցուցակ 2021 նոյեմբեր

Նախահաշիվ 2021 ապրիլ

Նախահաշիվ 2021 դեկտեմբեր

Ֆինանսական հաշվետվություն մարտ 2021

Ֆինանսական հաշվետվություն հունիս 2021

Ֆինանսական հաշվետվություն սեպտեմբեր 2021

Ֆինանսական հաշվետվություն դեկտեմբեր 2021

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021/ցուցանիշներ/

Հաստիքային ցուցակ 2022 մարտ

Հաստիքային ցուցակ 2022 դեկտեմբեր

Նախահաշիվ 2022 մարտ

Նախահաշիվ 2022 դեկտեմբեր

Ֆինանսական հաշվետվություն մարտ 2022

Ֆինանսական հաշվետվություն հունիս 2022

Ֆինանսական հաշվետվություն սեպտեմբեր 2022

Ֆինանսական հաշվետվություն դեկտեմբեր 2022